About Us

www.sahabatsolusi.com adalah situs menyampaikan beragam kisah nyata dalam bentuk tulisan dan tayangan video. Kisah nyata tersebut mengangkat persoalan-persoalan kehidupan manusia berkait cinta, kejahatan, sakit penyakit, perekonomian, keluarga, dan lain sebagainya. Manusia-manusia dalam kisah nyata ini telah berjuang menghadapi persoalannya dan mereka berhasil melaluinya dengan pertolongan Tuhan.

Setiap narasumber dalam kisah nyata ini telah menyatakan kesediaan diri untuk mempublikasikan kisah hidup mereka melalui www.sahabatsolusi.com. Apa yang mereka sampaikan melalui www.sahabatsolusi.com ini diharapkan bisa menjadi pelajaran, teladan dan inspirasi bagi mereka yang juga mengalami pergulatan hidup yang sama.